Nya rutiner vid "Felanmälan Bostad"

Nu gäller nya rutiner vid "Felanmälan Bostad" efter 2-års besiktningen. Vem som ska åtgärda uppkomna fel i lägenheten beror på vilken typ av fel som uppstått. Ibland kan det vara bostadsrättsinnehavaren själv som behöver åtgärda felet.

Se först denna länk om ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen. Skulle ansvaret ligga på föreningen att åtgärda, så kontaktar ni styrelsen: brfkungsporten@outlook.com .

Vid åberopande av garanti, läs först ytterligare information på hemsidan under rubriken (Medlemmar > Bostaden) "Felanmälan och garanti" . Notera att garantier kan gälla i 2 år respektive 5 år beroende det uppkomna felet. Viktigt också att felet anmäls till styrelsen så snart det upptäcks.

Uppge alltid vad felet är samt namn, adress, fullständigt lägenhetsnummer, och telefon när ni felanmäler.