Uppdatering: Inglasning av balkong

Föreningen sökte i 2022 bygglov för inglasning av balkonger för 33 medlemmar som fyllt i intresseanmälan. Bygglovet avslogs av Kungälvs kommun med motiveringen att BTA överskreds enligt detaljplanen. Föreningen överklagade sedan beslutet till Länsstyrelsen i början januari 2023 men tyvärr avslogs överklagandet i augusti 2023.

Beslutet kan läsas här (längst ned på sidan).